اهداف و چشم انداز


اهداف :
 حمایت از تولید ملی
تولید و عرضه انواع محصولات با کیفیت با استفاده از تکنولوژی روز دنیا با هدف دستیابی به استانداردهای جهانی در زمینه تولید بطر سبک در کشور .
توسعه صادرات .
جلب رضایت مشتریان .

ماموریت های سازمانی :
تولید چابک و بهره ور انواع ظروف شیشه ای سبک با کیفیت در راستای کسب جایگاه پیشتازی در بازار ایران و کشورهای همسایه از طریق بکارگیری فناوری های نوین دانش محور و توسعه سرمایه انسانی توانمند به منظور خلق ارزش پایدار برای ذینفعان

چشم انداز :
سرآمدی در کیفیت و رهبری بازار ظروف شیشه ای سبک در ایران و کشورهای همسایه

ارزش های محوری  :
1-کیفیت محوری سرلوحه فعایت ماست .
2-همواره حق با مشتری است .
3-پاسخگویی سریع و مسئولیت پذیری
4- انعطاف پذیری سازمانی و پرهیز از بوروکراسی اداری
5-بهره وری =کارایی + اثر بخشی
6- مدیریت دانش
7-اتحاد و انسجام سازمانی شالوده همسویی استراتژیک سازمان است .
8-سرمایه های انسانی بهره ور ، ارزش مندترین دارایی شرکت هستند .
9-جامعه سالم با رعایت اصول زیست محیطیکلیه حقوق محفوظ و متعلق به شرکت شیشه و گاز می باشد. 2017