مناقصات مزایدات

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام) در نظر دارد پیمان سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود را از طریق مناقصه عمومی ...
شرکت شیشه و گاز (سهامی عام) در نظر دارد برخی اقلام ضایعاتی خود را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند.
شرکت شیشه و گاز (سهامی عام) در نظر دارد اموال مستعمل و مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به صورت یکجا به فروش برساند
شرکت شیشه و گاز ( سهامی عام ) درنظر دارد تجهیزات فنی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید
مناقصه ساخت و نصب سیلوهای بچ پلنت پروژه شیشه سبک شرکت شیشه و گاز

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به شرکت شیشه و گاز می باشد. 2017