مناقصات مزایدات

مناقصه ساخت و نصب سیلوهای بچ پلنت پروژه شیشه سبک شرکت شیشه و گاز
شرکت شیشه و گاز ( سهامی عام ) درنظر دارد تجهیزات فنی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید
موضوع مناقصه: گروه صنایع شیشه و گاز (سهامی عام) در نظر دارد موضوع فوق را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار کند
شرکت شیشه و گاز (سهامی عام) در نظر دارد اموال مستعمل و مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به صورت یکجا به فروش برساند
شرکت شیشه و گاز (سهامی عام) در نظر دارد لوازم یدکی نو و راکد مازاد بر نیاز مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند.

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به شرکت شیشه و گاز می باشد. 2017