مناقصات مزایدات

موضوع مناقصه: گروه صنایع شیشه و گاز (سهامی عام) در نظر دارد پیمان لیفتراک کارخانه شمس آباد خود را از طریق مناقصه به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید
جلسه مذاکره در خصوص مناقصه اجرای سازه های صنعتی
شرکت شیشه و گاز (سهامی عام) در نظر دارد اموال مستعمل و مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به صورت یکجا به فروش برساند
شرکت شیشه و گاز (سهامی عام) در نظر دارد لوازم یدکی نو و راکد مازاد بر نیاز مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند.
شرکت شیشه و گاز ( سهامی عام ) درنظر دارد پیمان لیفتراک کارخانه های شمس آباد و مهر آباد خود را از طریق مناقصه به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به شرکت شیشه و گاز می باشد. 2017