آگهی مزایده حضوری (حراج) (شماره 96/6 نوبت اول)


اصلاحیه: باستحضار میرساند تاریخ و ساعت برگزاری مزایده حضوری به روز شنبه مورخ 96/12/12 ساعت 11 صبح موکول گردید
با سپاس 
تاریخ ایجاد: چهارشنبه 27 ارديبهشت 1396
: شنبه 5 اسفند 1396
تعداد بازدید: 1148


کلیه حقوق محفوظ و متعلق به شرکت شیشه و گاز می باشد. 2017