مزایده نوبت اول (بازگشایی پاکات مزایده روز شنبه 28 بهمن ماه)


تاریخ ایجاد: شنبه 21 بهمن 1396
: دوشنبه 23 بهمن 1396
تعداد بازدید: 657


کلیه حقوق محفوظ و متعلق به شرکت شیشه و گاز می باشد. 2017